Entitats del territori valoren el Pla Director de l'Alt Penedès

La setmana passada diferents entitats del Penedès vàren fer una roda de premsa per criticar el Pla Director de l'Alt Penedès. Les entitats sotasignants són: ADEMA de Sant Sadurní d'Anoia, Plataforma per a la salut i el medi ambient dels Monjos, Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (Alt Penedès), Col·lectiu per la defensa de Moja, Grup de Medi Ambient de Subirats, Grup Ecologista del Vendrell - Baix Penedès (GEVEN) i Plataforma No Fem el CIM (Baix Penedès).

Volem manifestar el nostre desacord a l'aprovació del Pla Director sobre la proposta consensuada per tots els grups polítics comarcals ja que la considerem insostenible pels creixements urbanístics que planteja (residencials i industrials) i pel desplegament d'infraestructures, en especial per la construcció del 4t cinturó (altrament dit "desdoblament de la N-340") i per la benedicció que es fa del projecte de LOGIS Penedès (altrament CIM).

Un dels objectius que tenia el Pla Director era avançar cap a una altra cultura del territori que tingués com a objectius la preservació i la dinamització de l'entorn natural i de l'economia pròpia i un creixement racional que garantís uns serveis públics de qualitat. Però ens trobem davant un Pla Director fonamentat en la inversió desenvolupista de les infraestructures de comunicació privada i del creixement residencial i industrial.

Valoracions sobre el 4t cinturó o desdoblament de la N-340.

1. Els grups comarcals falsegen la realitat quan anomenen "desdoblament de la N-340" al 4t cinturó pel seu pas pel Penedès. Amb aquest engany demostren públicament el concepte que tenen dels ciutadans i posen en dubte la capacitat dels ciutadans d'entendre les actuacions dels governs municipals. Quatre noms diferents per a la mateixa infraestructura: desdoblament de la A7, Autovia del Mediterrani, desdoblament de la N-340 o Quart Cinturó.

2. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès no ha defensat els interessos de la comarca sinó que ha defensat les consignes dels partits que governen a Barcelona, fent un seguidisme polític que ens porta a una situació de servilisme cap a l'àrea metropolitana.

3. La nova autovia no és un desdoblament, no estem parlant de l'ampliació d'una via ja existent. És un nou corredor de 4 vies d'amplada que en algun punt s'acosta a la N-340 però que a l'alçada de Vilafranca s'allunya de la N-340 i avança cap a Sant Sadurní d'Anoia, Sant Llorenç d'Hortons i Abrera per tal de connectar amb el 4t cinturó.

4. El desdoblament de la N-340 és una infraestructura que es construeix per necessitats d'altres. No sorgeix d'una demanda específica del territori i no aporta cap benefici a les nostres comarques, ans al contrari, consolida el Penedès com a simple corredor, devaluant la riquesa paisatgística i dificultant la consolidació i potenciació del sector econòmic vinculat a la cultura del vi.

5. Darrera la planificació viària i logística que planteja el PD, el govern del CCAP ha defensat les necessitats dels grups econòmics que no saben ni coneixen el territori que travessen.

6. En el seu moment, la majoria d'ajuntaments i també els dos consells comarcals van manifestar-se sobre la proposta de desdoblament de la N-340 i van apostar i reivindicar l'ampliació de l'autopista AP-7 a 4 carrils per banda i també la gratuïtat per als usuraris residents al Penedès, tal i com també s'exposava en una de les propostes inicials del Ministeri de Foment.

7. De cop, veiem com el nou govern de consens, abandona aquesta reivindicació i aposta per construir un nou corredor que res té de sostenible ni d'aplicable a la Carta del Paisatge.

8. El primer avantprojecte de desdoblament de la N-340 des de Mèdol fins a Sant Cugat Sesgarrigues es proposava, amb els mateixos costos d'inversió aprofitar l'autopista AP-7 fins a la variant de la N-340 fins als Monjos. Amb aquesta opció s'evitava l'impacte de més de 130 hectàrees d'afectació sobre territori agrícola, ja que l'ampliació a 4 carrils representa molt poca afectació de nous terrenys i evita l'esquarterament del territori i els seu paisatge vitivinícola. A més, és un estalvi considerable en costos de construcció ja que el 40% de les inversions se'n van a indemnitzar la companyia concessionària de l'autopista, el que representa de pas, un estalvi per a les butxaques dels penedesencs a l'hora de circular per ella.

9. Si el CCAP hagués vetllat pels interessos del Penedès, hagués optat per acondicionar el trànsit a través d'un sol corredor evitant la duplicitat de vies que realitzen la mateixa funció, i a més, hagués acabat amb la greu contradicció que suposen les vies de pagament.

10. El desdoblament de la N-340 comportarà un fort increment del trànsit rodat pel mig del Penedès ja que connectarà els vehicles privats i els camions de mercaderies dels Vallesos amb el centre logístic i de mercaderies de Banyeres, el Logis Penedès. Són més de 30.000 els vehicles pesants diaris que poden creuar la comarca de manera gratuïta.

11. És una nova agressió a l'ecologia i al paisatge de la comarca. Crearà una barrera impermeable per a la fauna i destruirà molts paisatges agraris, boscos i espais fluvials. Augmentarà l'efecte de corredor metropolità i malmetrà de nou la unitat paisatgística que desitgem, devaluant el valor natural de la comarca.

12. Atempta contra els interessos de la Vegueria Penedès ja que ens obliga a fer el paper de la trista figura davant l'àrea metropolitana. Ens passen per sobre malmetent els nostres interessos, a canvi de res.

Reivindiquem el transport públic i la racionalitat de les inversions públiques. Amb el cost de la construcció del desdoblament de la C-15, entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca, podríem costejar 560.456.456 bitllets de tren o autobús, per a 10.000 persones diàries durant 41 anys.

Pel que fa al desdoblament de la N-340 o 4t Cinturó, si desdobléssim l'autopista, amb 7 m d'amplada evitaríem una nova afectació de 25 Km. Per cada Km d'autovia s'han d'expropiar de 5,50 a 6,30 hectàrees. I per ampliar l'autopista només 0,5 hectàrees.

Si s'invertís el què costen les noves infraestructures en millorar el transport públic, ens n'adonaríem que aquestes són innecessàries i insostenibles. Podríem millorar estacions com la de Santa Margarida i els Monjos i donar un bon servei amb uns equipaments moderns i segurs.

Valoracions del PD des del Baix Penedès.

1. L'aparició de l'autovia del CIM: El resultat del PDTAP amb la inclusió a última hora d'una autovia de dos carrils per banda que travessa pel bell mig del Penedès (Martorell - Gelida - Sant Sadurní - Vilafranca) preocupa la gent que durant aquests anys ha estat lluitant des del Baix Penedès perquè no s'instal·lés la plataforma logística internacional entre l'Arboç i Banyeres, que s'ubicaria, precisament, al centre del Penedès de la futura Vegueria.

2. Recordem que van ser justament el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, juntament amb l'Ajuntament de Vilafranca, els capdavanters en votar per unanimitat la moció en contra de la instal·lació del CIM, ja que el consideraven desmesurat i contrari als interessos d'un territori que defensa la seva economia del vi i el seu paisatge vitivinícola. És evident l'íntima relació que hi ha entre l'autovia ?que molts no dubten en considerar-la el quart cinturó encobert? i la implantació del Centre Integral de Mercaderies ?

3. Llum verda als vehicles pesants: El PTPCT (Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona) preveu que aquesta autovia que dissenya el PD de l'Alt Penedès passi a tocar dels terrenys on està previst el futur Logis i serveixi per absorbir l'increment de trànsit pesant previst per la seva activitat. El gràfic núm. 1 elaborat per Cimalsa -quadre núm. 1- mostra l'evolució del trànsit entre el 2004 i el 2021 de l'AP-7 i N-340 on d'una mitjana diària ?IMD? de 14.403 vehicles pesants per dia el 2004 es passaria, el 2021, a més de 30.000 vehicles pesants diaris, o sigui més del doble, mentre que els lleugers només ho farien una vegada i mitja. En el gràfic núm. 1 de previsions de trànsit pel 2021 es pot apreciar la relació entre desdoblament de la N-340 i CIM.

4. L'autovia prevista pel PD de l'Alt Penedès condemna la vinya del Baix Penedès: L'efecte inductor de l'autovia, no tant sols afavoreix la implantació del CIM, sinó també la creació, al llarg del seu recorregut, d'altres instal·lacions industrials i logístiques que desfarà, com un glaçó de gel, les esperances posades en la voluntat del PDTAP de posar mesura a un fenomen contrari al territori vitivinícola i que acabarà abocant el Baix Penedès al monocultiu logístic i a l'Alt a l'alteració de les seves pretensions de protecció del seu paisatge.

5. Les contradiccions polítiques: pels seus actes els reconeixereu: On és el compromís adquirit pel Consell Comarcal de l'Alt Penedès quan es va manifestar unànimement contra el CIM i a favor de la defensa d'un territori Penedès lliure de logística? La gent del Baix Penedès que vam confiar en aquesta institució ens sentim decebuts i enganyats. Tot aquest afer ens diu ben poc a favor de la classe política, ja que transmet un absolut menyspreu per les institucions que representen. Els seus bons propòsits es queden en paper mullat davant les seves actuacions.

 

Теперь, с окончанием дождя, "Знаки символы и мифы" он мог "Сочинения по картине 6 кл" вернуться к планированию побега.

Чтобы привлечь их "О сколько счастья сколько муки..." внимание, Аззи постучал по стеклу.

Дельфийская "Жаркие ночи в Сахаре Том и Джерри" прорицательница была там.

Я пребывал в заключении "Лэмпворк Украшения из стекла" примерно с неделю, "Батумский связной" если не больше.

Он знает только "Занимательная физика. Перельман" волны энергии, что текут сквозь "Чингисхан Кн.1 Повелитель Страха" Дом Мертвых, и он течет "Запасная жена" вместе с ними и сознает все "Стрелковое оружие вермахта" бесцветные цвета конечностной перцепции.

Люди, поверив ему, побежали со своими стадами к Черной Скале.