El procés de participació ciutadana de l'agenda urbanística del POUM de Vilafranca: un procés dirigit a justificar el creixement urbanístic desmesurat de Vilafranca.

Des dels partits polítics de CiU, CUP i ERC i des del Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (Ecologistes de Catalunya), valorem negativament el procés de participació ciutadana realitzat per l'equip de govern de l'Ajuntament de Vilafranca, sobre l'agenda urbanística, pels motius que es detallaran a continuació.

Abans però, volem manifestar que valorem molt positivament els processos de participació ciutadana i també la important assistència de totes les persones a la passada jornada de dissabte al matí.

Valoració de la jornada del procés de participació sobre l'agenda urbanística del POUM de Vilafranca:

1.. Després d'assistir a les jornades considerem que el procés de participació ciutadana ha estat enfocat a donar cobertura a justificar el desmesurat creixement urbanístic de la vila. Els tallers realitzats durant la jornada, van ser encaminats exclusivament a justificar l'execució dels creixements urbanístics futurs (els de Llevant, Ponent, St. Julià, Poble Nou, l'Eix del Ferrocarril i la zona centre o ciutat construïda) sense contemplar cap valoració respecte a l'encert o necessitat d'aquests projectes i sense cap debat o reflexió sobre els diferents models urbanístics de la ciutat.

2.. Creiem que els processos de participació ciutadana han de ser oberts a les opinions crítiques respecte a les actuacions municipals realitzades i han de recollir la diversitat de sensibilitats que generen aquests temes tant complexes. Si no és així, com és el cas, és que han estat plantejats de manera interessada cap al govern que els promociona.

3.. En aquest procés de participació ciutadana ha faltat voluntat d'anar més enllà en els plantejaments seriosos i ha sobrat dirigisme i simplicitat en les qüestions plantejades.

4.. Creiem desproporcionat, que l'equip de govern de l'Ajuntament Vilafranca, en Junta de Govern amb data 25-02-08 hagi destinat 5.220? a l'elaboració i execució d'un procés de participació ciutadana de l'Agenda Urbanística que ha estat realitzat amb poca transparència i que ha estat dirigit cap a un sol pensament, la justificació de les polítiques urbanístiques de l'equip de govern i del seu model de ciutat.

5.. Entenem que la prioritat de l'Agenda Urbanística de Vilafranca és temporalitzar les futures actuacions urbanístiques que es volen desenvolupar. En tot el procés de les jornades participació, tant a les plenàries com als tallers, es va obviar aquesta qüestió que ha generat debat en el sí dels mateixos Plens Municipals pels diversos grups de l'oposició, i que a més ha estat l'origen d'aquest procés participatiu. En aquest sentit, ha quedat la feina per fer, quan es tractava de fer aquesta feina.

6.. D'altra banda, entenem que l'agenda Urbanística de Vilafranca, té poca incidència urbanística quan ja s'han desenvolupat tots els Plans Parcials que definia el POUM i que només queda per desenvolupar els PAU's (en zones ja construïdes) i els SUD (Sol Urbanitzable que només està delimitat, però no acabat de desenvolupar). Pràcticament hem consumit el sòl urbanitzable planificat de Vilafranca en molt poc temps, marcant un creixement accelerat i no moderat. El creixement que s'està produint a Vilafranca no és sostenible perquè s'ha realitzat en molt poc espai de temps i no s'han prioritzat en canvi, actuacions en els pocs entorns naturals del municipi (ja siguin fluvials, agrícoles o forestals).

 

En resum, ha estat un procés de participació molt superficial i dirigit en continguts. I el més greu és que ha quedat per fer la feina que calia fer, temporalitzar l'agenda urbanística.

La participació ciutadana es mereix un respecte i un tractament diferent del que se li ha donat. Que es consideri al ciutadà incapaç de valorar allò que passa al seu voltant de manera més profunda i oberta és menystenir la ciutadania. La democràcia participativa no és això.

Я бы никогда не подумал, что они зайдут так далеко, что сломают печать Соломона.

Красный кисель "Разговорник финско русский скачать"придуман не для нас и не минуту назад.

У меня уже были неделю тому назад два еврея из Праги, из-под Варшавы.

Ее унылая поза и выражение лица говорили о том, что мысли девушки не "Скачать игру аватар через торрент на компьютер"стали веселее.

Когда удрал главарь, искусственная жизнь покинула тело гиганта.

Отцы иезуиты давно бы изгнали их или как-нибудь иначе расправились с этой семьей, если бы ей не покровительствовал прежний военный комендант.

Вспомнив, "скачать бесплатный антивирус доктор веб с ключом"что эта разновидность вина создает чары внутри бутылки, я "скачать скуби ду все серии"встал на задние лапы и столкнул бутылку передней лапой со стола так, чтобы она "игра человечки убийцы"упала на коврик, а не на деревянный пол.

Значит следующим этапом будет "скачать бизнес план фермерское хозяйство"борьба между нами.

На столе стояла маленькая "Скачать будильник на ноутбук бесплатно"искусственная елочка, украшенная серебряной мишурой.

Нет, "игры кафе папы луи"куда лучше уничтожить весь мир в ядерной катастрофе, лишь "План эвакуации фото"бы проучить одного и без того перепуганного человека.

Я слушал, некоторое время мы сидели молча, "игры страшные гонки"глядя на овец, на удлиняющиеся тени, опять разговаривали, "Скачать бесплатно виндовс медио плеер"перескакивая с самых серьезных тем на "скачать детского смеха"незначительные и неопределенные.

Если он поторопится, у него, может, еще есть шанс спастись.